مقایسه کن

دسته بندی ها

کالاهای گروه شربت ها


شربت اسطوخدوس

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

فیژن

۰ تومان

اکسیر مقوی معده

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

طاها

۰ تومان

فومیسل

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

شونیسل

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

آنتی بلغم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

اخلاط ثلاثه

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

سینا

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

زکام (سرما خوردگی)

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

زوفا

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

محلل

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

خاتون

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

سرکنگبین

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

آنتی سودا

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

صفرا بر

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان