مقایسه کن

دسته بندی ها

کالاهای گروه شربت ها


فیژن

۰ تومان

اکسیر مقوی معده

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

طاها

۰ تومان

فومیسل

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

شونیسل

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

شربت اسطوخدوس

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

آنتی بلغم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

سینا

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

زکام (سرما خوردگی)

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

زوفا

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

آنتی سودا

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

محلل

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

صفرا بر

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

اخلاط ثلاثه

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

خاتون

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

سرکنگبین

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان