مقایسه کن

کالاهای گروه محصولات غذایی


شحم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

روغن کنجد

۴۷,۰۰۰ تومان

روغن زیتون

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

روغن زرد روازاده

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

عصاره مالت

۷,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

۷,۰۰۰ تومان

چهار شیره

۱۹,۰۰۰ تومان

ارده کنجد

۲۶,۰۰۰ تومان

سه شیره

۱۸,۰۰۰ تومان

شیره انگور

۲۰,۰۰۰ تومان

سویق سنجد

۱۳,۰۰۰ تومان

سویق گندم

۴,۵۰۰ تومان

سویق عدس

۸,۰۰۰ تومان

سویق جو

۴,۵۰۰ تومان